Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής για

Παχυσαρκία εφήβων και ενηλίκων

Eγκυμοσύνη / γαλουχία

Άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο διατροφής και να υιοθετήσουν ένα ισορροπημένο τρόπο διατροφής

Υπέρταση – Καρδιαγγειακά νοσήματα

Υπερλιπιδαιμία

Παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με το υπερβάλλων βάρος

Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω εργαλεία μας για να υπολογίσετε το ιδανικό σας βάρος

και τον δείκτη μάζας σώματος.