τρίτη ηλικία: φυσιολογικές αλλαγές και συστάσεις

τρίτη ηλικία: φυσιολογικές αλλαγές και συστάσεις

Ένα άρθρο αφιερωμένο στην πιο ξεχωριστή ηλικία την Τρίτη ηλικία Οι σχετικές επιστημονικές εταιρείες (όπως Γεροντολογίας και Γηριατρικής) έχουν προτείνει ως ορισμό της γήρανσης τη διαδικασία ανάπτυξης και εμφάνισης χαρακτηριστικών του γήρατος...

Read more